Bays.kz

jd-puti

Темір жолдарға мониторинг жүргізу

Аталған жүйе - әр жеке жағдайға сай жобаланып жүзеге асырылған модульді заманауи жүйе болып табылады. Бұдан басқа, статико-математикалық анализді қолдану арқылы жүргізілетін деректерді тиянақты өңдеу және бақылау жылу факторларынан барлық оқылған белгілерді тазартуға мүмкіндік береді, ол инженерлік деректерді ыңғайлы бағалау және сараптау үшін график және кесте түрінде береді. Жүйе деректерді нақты уақытта көрсетіп қана қоймай сәйкесінші бөлімдерге дабылды жеткізе алады.

Жүйенің негзгі техникалық сипаттамалары:
өлшеудің жоғары нақтылығы;
механикалық аса беріктік және вибрацияларға аса тұрақты;
орнату ыңғайлығы және жеңілдігі;
жол төсемінің жөнделуі кезінде жүйенің оңай алынуы;
дәстүрлі топографиялық әдістерге қарағанда әлдақайда үнемді.

Темір жолдардың деформациясына мониторинг жүргізу жүйесі бойлық деформация жәе темір жол төсемінің қисаю кезінде мониторинг жүргізу үшін қолданылады. Бойлық деформацияны бақылау үшін мониторинг жүйесіне акселерометрлері орнатылған алюминиден жасалған бағаналар тізбегі кіреді. Жол қисаюын бақылау үшін инклинометр арқылы шпалдар өлшенеді. RDS жүйесінің барлық қадағаларында қоса орнатылған температура әсерін болдырматын термиторлары бар. RDS жүйесінің деректері үнемі ADK-100 деректер жинақтауышымен жиналуы қажет. бұл жүйені GSM модем арқылы қашықтықта бақылап дабыл орнатуға болады..

Фильтрлердің техникалық сипаттамалары

1RDS бойлық компоненттері
Темір жолдар деформациясына мониторинг жүргізу үшін RDS бөрене-қадағасы, ұзындығы 3м .  Сондай-ақ топомаркері және спирттік деңгейі бар
RDS бөрене-қадағасы, ұзындығы 2м
RDS бөрене-қадағасы, ұзындығы 1м
Жалғастырғыш блокк/

RDS көлденең компонеттері
Темір жолдардың майысуына мониторинг жүргізуге арналған RDS бөрене-қадағасы, ұзындығы 1м.
Бетон шпалдарының еңісіне мониторинг жүргізуге арналған RDS қадағасыл.

2Техникалық деректер
Қадаға түрі: 1-осьті акселерометр
Өлшеу диапазоны: ±10°
Толық нақтылығы
-    сызықтық факторымен ±0.4% FS
-    полиноминалды факторымен ±0.15% FSS
Шығыс сигналы 4-2 0 mA
Температураның жұмыс диапазоны: -40°C градустан  +85 °C градусқа дейін
3Температура қадағасы: Термистор NTC
Корпус: Алюминий IP67
Бөренелер:
Қимасы 40x60 мм,
Ұзындығы 1, 2, 3  м