Bays.kz

opolsni

Көшкіндерге мониторинг жүргізу

Келесі жалпы параметрлер бақылануы  тиіс: кеуек қысымы, горизонт деңгейлері, жердің су өткізгіштігі,  механикалық бекімдігі, суммарлық қысымы, көшкіннің және көрші инфрақұрылымдардың/құрылымдардың деформациясы. Құралдар басылудың және қауіпсіздікке ықпалын және сәйкесінші құрылымдардың тұтастығын бақылау жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс.